1

თაიგული - N143

80

თაიგული - N142

120

თაიგული - N141

120

თაიგული - N140

140

თაიგული - N139

140

თაიგული - N137

160

თაიგული - N130

170

თაიგული - N129

100

თაიგული - N128

65

თაიგული - N127

65

თაიგული - N126

100

თაიგული - N125

160

1 2 3 4 5